Nordenfjeldske Fibershed

Norway

Contact: Nina Alsborn, Årolilja Jørgensrud, Marte Blomli

Email: n.alsborn@gmail.com
Website: www.fibershed.no
Facebook: Fibershed.no
Instagram: @nordenfjeldskefibershed

Fibershed er en ideell organisasjon som utvikler regionale, regenerative fibersystemer. Vårt mål er å styrke nettverksbygging og kunnskapsdeling om norske garn, landbruk og tekstilproduksjon.

Fibershed Nordenfjeldske vil bidra til å løfte stemmene og styrker kapasiteten til stedsbaserte grasrottekstilsamfunn som direkte forbedrer sine regionale økonomier med det formål å generere permanente og varige systemer med lokalisert fiber- og naturlig fargestoffproduksjon. Vi vil bidra med nettverksbygging, kurser, samarbeid og kunnskapsformidling. Sammen med medlemmene, vil vi styrke overgangen til den nye standarden for langsiktig og bærekraftig tekstil materialkultur.

_______

Fibershed is a non-profit organization that develops regional, regenerative fiber systems. Our goal is to strengthen networking and knowledge sharing about Norwegian yarn, agriculture and textile production.

Fibershed Nordenfjeldske will help to raise the voices and strengthen the capacity of place-based grassroots textile communities that directly improve their regional economies with the aim of generating permanent and lasting systems with localized fiber and natural dye production. We will contribute with network building, courses, collaboration and dissemination of knowledge. Together with the members, we will strengthen the transition to the new standard for long-term and sustainable textile material culture.